Czy warto wybrać studia humanistyczne i zgłębiać historię? Tak! Teraz historycy rządzą nad Wisłą

Większość polityków zasiadających w rządzie może pochwalić się dobrym wykształceniem. Wielu z nich to z wykształcenia prawnicy, finansiści lub poloniści. Od zawsze znaczny odsetek rządzących stanowią też absolwenci wydziału historii. Ciekawi Cię, którzy z obecnie rządzących to z wykształcenia historycy? 

Mateusz Morawiecki

Obecny prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wykształcenie ma co najmniej imponujące. W 1992 roku polityk ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie kształcił się na Politechnice Wrocławskiej i na Central Connecticut State University. W 1995 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie w Hamburgu.

Jacek Sasin

Historykiem z wykształcenia jest również  wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin. W 1998 roku ukończył on studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając tytuł magistra. Podczas swojej obrony zaprezentował pracę magisterską pt. Piłsudczyków obraz i wizja ustroju politycznego Polski. 

Mariusz Kamiński 

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, podobnie jak Jacek Sasin, również studiował w Instytucie Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1990 roku. Podczas obrony zaprezentował on pracę magisterską pt. Terroryzm w powstaniu styczniowym.

Michał Dworczyk 

Absolwentem Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest również szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Polityk odbył także specjalistyczne studia wschodnie w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Mariusz Błaszczak

Tytułem magistra historii pochwalić się też może  minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ukończył on bowiem studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy magisterskiej zatytułowanej Opinie szlachty województw poznańskiego i kaliskiego wobec polityki zagranicznej. 

Artykuł powstał przy współpracy redaktor Olgi Szaryckiej

 

 

Biblioteka uniwersytecke z bogatym księgozbiorem

 

 

Autor

Redakcja "Tele Horse"