TELEHORSE

AKCJONARIAT

Struktura akcjonariatu na dzień dzisiejszy