TELEHORSE


Struktura akcjonariatu na dzień dzisiejszy