TELEHORSE

Struktura akcjonariatu na dzień dzisiejszy