TELEHORSE

WALNE ZGROMADZENIA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2018 roku

Zarząd Telehorse S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 maja 2018 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński notariusz, Hubert Perycz notariusz s.c., znajdującym się w Warszawie (02-697) przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34.

  1. ogłoszenie: pobierz
  2. projekty uchwał: pobierz
  3. formularz pełnomocnictwa: pobierz
  4. liczba akcji i głosów: pobierz