TELEHORSE

WALNE ZGROMADZENIA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 roku

Zarząd Telehorse S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 13.05.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Łabuszewska Karolina Rak s.c. ul. Koszykowa 53/66, 00-659 Warszawa.

  1. ogłoszenie: pobierz
  2. projekty uchwał: pobierz
  3. formularz pełnomocnictwa: pobierz
  4. liczba akcji i głosów: pobierz


Uzupełnienie:

  1. ogłoszenie_uzupełnione: pobierz
  2. projekty uchwał_uzupełnione: pobierz
  3. formularz pełnomocnictwa_uzupełnione: pobierz
  4. uzasadnienie zgłoszonych przez akcjonariusza projektów uchwał, Raport ESPI nr 5/2019: pobierz