TELEHORSE

WALNE ZGROMADZENIA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 roku

Zarząd Telehorse S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28.06.2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Agnieszka Łabuszewska Karolina Rak-Wrońska s.c., przy ul. Koszykowej 53 lok. 66 w Warszawie.

  1. ogłoszenie: pobierz
  2. projekty uchwał: pobierz
  3. formularz pełnomocnictwa: pobierzUzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2019 r.

Zarząd Telehorse S.A. informuje o otrzymaniu żądania akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, złożone na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia nowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta.

  1. ogłoszenie (uzupełnione): pobierz
  2. projekty uchwał (uzupełnione): pobierz
  3. formularz pełnomocnictwa (uzupełniony): pobierz

Show more posts