TELEHORSE

WŁADZE SPÓŁKI
ZARZĄD
Radomir Woźniak – Członek Zarządu
RADA NADZORCZA
Agnieszka Jastrzębska-Szypura - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Konrad - Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Stępkowski - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Twaróg - Członek Rady Nadzorczej