TELEHORSE

WŁADZE SPÓŁKI
ZARZĄD


Mariusz Szypura – Prezes Zarządu
Radomir Woźniak – Członek Zarządu
RADA NADZORCZA


Agnieszka Jastrzębska-Szypura - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Hazubski - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Konrad - Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Stępkowski - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Twaróg - Członek Rady Nadzorczej