TELEHORSE

SPÓŁKA
TELEHORSE S.A.


ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

KRS: 0000410247

REGON: 145993939

NIP: 1070021611

Kapitał zakładowy 770 000 zł, opłacony w całości
AUTORYZOWANY DORADCA


EBC Solicitors S.A.

Ul. Grzybowska 4 lok. U9B

00-131 Warszawa

Telefon: +48 22 419 20 70

Fax: +48 22 419 20 69

Osoba kontaktowa: Adam Osiński, aosinski@ebcsolicitors.pl
ANIMATOR AKCJI


NWAI Dom Maklerski S.A.

Nowy Świat 64

00-357 Warszawa