TELEHORSE

SPÓŁKA
TELEHORSE S.A.


ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

KRS: 0000410247

REGON: 145993939

NIP: 1070021611

Kapitał zakładowy 770 000 zł, opłacony w całości
ANIMATOR AKCJI


Dom Maklerski Banku BPS S.A.

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa